Girişimci Olmak İsteyenlerin Buluştuğu Platformlar, Teknoparklar

Buradasınız

Yaşa 24 Mayıs 2021

teknokent, teknopark

İş dünyası son 10 yılda bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızla değişmeye, evrimleşmeye ve kendisini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Dijitalleşmenin, küreselleşmenin ve teknolojinin bu değişimde etkisi ve payı çok büyük. Bu değişim süreci, içerisinden hemen her gün yeni birtakım unsurlar çıkarıyor ama son dönemde özellikle girişimciliğin yaygınlaşması ile birlikte yıldızı parlayan alanların başında teknoparklar geliyor. Üniversiteler ile sanayi arasında da bir bağın oluşması noktasında önemli görevler üstlenen teknoparklar, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri, destek almaları, büyümeleri ve geleceğe doğru emin adımlarla yürümeleri için büyük önem taşıyorlar.

Silikon Vadi’den günümüze…

teknokent, teknopark, silikon vadisi

Dünyada teknoparkların tarihi 1970’li yıllara kadar uzanıyor. Belirli bir alanda faaliyet gösteren şirketlerin ortaklaşa hareket etmeleri, bir alanda kümelenerek iş birliği ile çalışmaları, yeni ortaya çıkan girişim ve firmaların desteklenmesi, üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması gibi farklı amaçlarla ortaya çıkmaya başlayan teknoparklar ilk olarak Amerika’da ve Japonya’da oluşmaya başlıyor. Bugün dünyanın en ünlü ve büyük teknoparklarından biri sayılan Silikon Vadisi, bu ekosistemin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizde bu oluşumların tarihi 1980’li yıllara kadar gidiyor.

Bilgi, deneyim, destek birleşiyor

teknokent, teknopark

Son yıllarda bir hızla önemleri artan ve hem dünyada hem de ülkemizde birçok üniversite tarafından yatırım almaya başlayan teknoparklar, birer teknoloji üretim ofisi olmalarının yanında üniversitede üretilen bilginin somut şekilde sanayiye yansımasını sağlayarak inovasyon ve teknoloji üretiminde önemli roller üstleniyorlar. Üniversiteler, bünyelerinde oluşturdukları yeni teknolojileri, projeleri, çalışmaları duyurmak ve bunların sanayi tarafında yansımasını gerçekleştirerek somut çıktılarını almak için teknoparklar kullanıyorlar.

Bir Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösteriyorlar

teknokent, teknopark, laboratuvar

Teknoparklar kendi içlerinde bulunan ve farklı amaçlara hitap eden çok farklı laboratuvarlara, araştırma alanlarına ve kuluçka merkezlerine sahipler. Bir yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkezi gibi çalışan bu alanlar, aynı hedefe doğru koşan girişimcilerin kümelenmesine ve ortaklaşa projeler yürütmelerine destek oluyor. Bu alanların olanaklarından yararlanan girişimciler, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar, teknoloji, yazılım, biyoteknoloji gibi alanlarda geliştirdikleri proje, ticari ürün, icat gibi çalışmalarını teknopark yoluyla hayata geçiriyorlar.

Birçok avantaj sunuyorlar

teknokent, teknopark, kadın, erkek, çalışma

Teknoparklar, iş hayatının başında olan ve bir girişimci olarak hayallerinin peşinden koşan firmalar için birlikte çalışma, ortak araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütme, vergi muafiyeti, kamu ve özel kurumlardan alınacak farklı destekler gibi konularda çok önemli avantajlar sunuyor. Akademisyenler, öğrenciler, girişimciler, sanayi ve üniversiteler bu alanlarda birlikte çalışma ve kümelenme yaparak projelerini hayata geçiriyor ve uluslararası arenaya açılma konusunda birlikte aynı hedefe doğru koşabiliyorlar.

Sen de iş hayatına yeni başlamış, teknopark bünyesinde olsun ya da olmasın bir KOBİ isen farklı alanlarda desteklere ihtiyacın olabilir. İş hayatının içerisinde ihtiyaç duyacağın bu desteklere ulaşmak, daha güçlü ve emin adımlarla yola devam etmek için sen de QNB Sigorta’nın sunduğu KOBİmin Yanında Hayat Sigortası’nı tercih edebilirsin. %6’ya varan akaryakıt indiriminden araç periyodik bakım hizmeti indirimine, iş yeri dezenfeksiyon hizmetinden KOSGEB ve Hukuksal Danışmanlık hizmetlerine kadar birçok ücretsiz ve indirimli hizmetlere ulaşabileceğin bu sigorta ile farklı bir deneyim seni bekliyor.  

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 10 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.