Cigna Finan Hemen Bilgi Al

Kişisel Verilerin Korunması

Buradasınız

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İyihisset.com Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye aittir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, kişisel verilerin paylaşılması halinde, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, Kanun'da açıklanan şekilde, Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel veriler, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Cigna Finans”) tarafından,  size çeşitli haberler, fırsatlar, ürün ve hizmetler sunmak; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyma; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilme amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Cigna Finans topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Cigna Finans’ın mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;

 • Çalışanlarımızın, kamunun veya Cigna Finans’ın güvenliğini sağlamak amacıyla;

 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya

 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

 

Faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklanabilir.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verileriniz, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda Şirketimize yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Söz konusu kişisel veriler, internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kişisel veriler, bir ürün, hizmet veya fiyat teklifi için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek, size özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler:

Çerezler, bir internet sitesinin, kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olarak tanımlanmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun kampanya ve reklam sunulması amacıyla kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Çerez kullanımının söz konusu olduğu hallerde internet sitesinde buna yönelik bir uyarı/bildirim yer alacaktır.

Ticari Elektronik İletiler:

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), iyihisset.com ile ilgili haberler, fırsatlar ve teklifler sunabilmek amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima ticari elektronik iletilerin gönderimi kanalından "ayrılma" seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun kapsamında 07.10.2016 tarihi itibari ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

YORUM YAP

Filtered HTML

 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <embed> <img>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

 • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 10 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

YORUM YAP

Filtered HTML

 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <embed> <img>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

 • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 10 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.