Hemşirelerin Sağlığımız İçin Taşıdığı 5 Değer

Buradasınız

Sev 10 Mayıs 2021

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde doğru ve eksiksiz şekilde yürütülmesinde, bizi sağlığımıza kavuşturmada, sağlığımızla ilgili hemen her konuda bilinçlendirmede toplumsal bir rol modeli onlar. Bize uzanan şefkatli ve şifalı elleri en ihtiyaç duyduğumuz anda yanımızda. Özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi sebebiyle değerini bir kez daha hatırlayıp anladığımız hemşirelerimiz sadece hastaneler, sağlık ocakları ve polikliniklerde değil, ihtiyaç duyduğumuz her yerde yanımızdalar. Hemşireler Günü sebebiyle onları bir kez hatırlıyor ve hayatımıza kattıkları her şey için çok teşekkür ediyoruz.

Bize sağlığımızı getiriyorlar

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli, kadın, hasta

Baştacımız hemşirelerimiz, koskocaman bir sağlık ordusunun en önünde, cephede savaşarak bizleri hemen her hastalığa karşı koruyorlar. Zaman zaman hastaneler ve farklı sağlık kurumlarında zaman zaman da evlerimize gelerek bizlere şifa dağıtıyorlar. Bizler farklı hastalıklarla acı çekerken gece-gündüz yanımızda oluyor, bizlere ilaç veriyor, kontrol ediyor, şefkat ve sevgi ile bizlere bakıyorlar.

Herkese eşit mesafede, herkes için sağlık

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli, erkek, hasta

Bir sağlık profesyoneli olarak hemşireler, dünyanın her yerinde din, dil, ırk, cinsiyet farklı gözetmeksizin bizlere sağlık ulaştırıyorlar. Bu hareket tarzları ile bizlere eşitliğin ne olduğunu gösteriyor, farklılıklarımız olsa da öncelikli olanın insan olduğunu öğretiyor ve ahlaki-insani değerleri bize tekrar tekrar anlatıyorlar.

Yaşamı korumak ve devam ettirmek için çalışıyorlar

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli

Yaşamın her türlüsüne karşı aşırı bir sevgi ve şefkat besleyen hemşireler, bu yaklaşımları ile hastalık ve ölüm tehlikesinin kol gezdiği ortamlarda savaşarak yaşamın korunması ve devam ettirilmesini için çalışıyorlar. İnsan yaşamının devamlılığı için büyük bir sorumluluk ve görev üstlenerek zaman zaman bizim yerimize de kararlar alıyor ve yardımcı oluyorlar.

Özverinin ne demek olduğunu anlatıyorlar

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli, bilgisayar

Gece-gündüz, yazı-kış dinlemeden ve düşünmeden ihtiyaç duyulan her ortamda, görevlerini yapmak ve sağlığımızı korumak için tam bir özveri ile çalışıyorlar. Pandemi ile bir kez daha ortaya çıkan bu doğal davranış biçimlerini hayatlarının her anında koruyarak bizlere de zaman zaman büyük dersler veriyorlar.

Tıp mesleğinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar

hemşire, sağlık, değer, sağlık profesyoneli, laboratuvar

Binyıllardır devam eden tıp geleceğinin sürmesi, gelişmesi, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve bunların insan hayatı ve sağlık için kullanılması konusunda da hemşireler büyük ve önemli görevler üstleniyorlar. Tıp mesleğinin geliştirilmesi ve sahadan elde edilen deneyimin gelecek nesillerle aktarılacak faydalı bilgilere çevrilmesi konusunda önemli görevler üstleniyorlar.

 

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 3 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.