Türk Tiyatrosunu Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

Buradasınız

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

Türk tiyatrosu, köklü bir geçmişe sahip zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Binlerce yıllık tarihi boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında gelişmiş ve şekillenmiştir. Türk tiyatrosu, halk kültüründen saray gösterilerine, geleneksel gölge oyunlarından modern tiyatroya kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir. Türk tiyatrosunun kökenleri, Orta Asya'da Türk kültürünün oluşum dönemine kadar uzanır. Eski Türklerde, mitolojik ve dini törenlerde dramatik unsurlar bulunmaktaydı. İslamiyet'in kabulünden sonra, Türk-İslam kültürüyle harmanlanan yeni tiyatro formları ortaya çıkmıştır. Modern Türk tiyatrosu, 19. yüzyılın sonlarında batılı etkilerle birlikte gelişmeye başladı. Batı tarzında tiyatro salonları açıldı ve Avrupa tiyatro geleneği Türk tiyatrosuna adapte edilmeye başlandı. Bu dönemde pek çok Türk oyun yazarı ortaya çıktı ve önemli eserler verdi. Peki sen Türk tiyatrosuna ne kadar hakimsin? 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde seni testimize bekliyoruz.

 

1. Önce, seni biraz tanımak isteriz…

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

A - Kadın

B - Erkek

2. Biraz gerilere giderek başlayalım. Türk tiyatrosunun iki önemli karakteri Karagöz ve Hacivat aslen nerelidir?

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne, karagöz, hacivat

A- Manisa

 

B- Trabzon
 

C- İstanbul
 

D- Bursa

3. Türk tiyatrosunun kökenleri sence nerelere kadar uzanmaktadır?

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

A- Osmanlı İmparatorluğu

 

B- Selçuklular

 

C- 19. yüzyıl

 

D- Orta Asya Türk kültürü

4. “Vatan Kurtaran Şaban” ve “Ayı” gibi eserleriyle tanınan hangi Türk tiyatro yazarıdır?

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

A- Ömer Seyfettin

 

B- Necati Cumalı

 

C- Haldun Dormen

 

D- Orhan Asena

5. Hangisi Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri değildir?

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

A- Keşanlı Ali Destanı

 

B- Vatan Kurtaran Şaban

 

C- Kanlı Nigar

 

D- Kuvayi Milliye Destanı

6. Hangi dönemde Türk tiyatrosunda “Yeni Tiyatro” akımı başlamıştır?

türk, tiyatro, tarih, kadın, erkek, oyuncu, oyun, sahne

A- Selçuklu Dönemi

 

B- Tanzimat Dönemi

 

C- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

 

D- Cumhuriyet Dönemi