Davranışsal Ekonomi ile Birikim Yapabilirsin

Buradasınız

Yaşa 08 Kasım 2022

Davranışsal, ekonomi, insan, psikoloji, yatırım, birikim, tasarruf

İnsanın doğası ve genel psikolojisine göre ekonomik kararlarını vermesini ve her zaman kendi faydasını gözetmesini öngören davranışsal ekonomi, çok uzun yıllardır finansın en temel öğelerinden birini oluşturuyor. Bu ekonomik modele göre gün içerisinde alınan birçok karar kişisel ekonomiyi doğrudan etkiliyor ve gündelik hayattaki yanlış kararlar zaman içerisinde istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Davranışsal ekonomi, doğru adımlar atıldığında ise istenilen birçok sonucun ortaya çıkmasını da beraberinde getirebiliyor. Bu model ile hayatın içerisinde tasarruf yapmak ve birikim yapmak da daha kolay olabiliyor. Bu yazımızda davranışsal ekonominin ne olduğunu ve bu yöntemle nasıl birikim yapabileceğini senin için araştırdık.

Davranışsal ekonomi nedir?

Davranışsal, ekonomi, insan, psikoloji, yatırım, birikim, tasarruf

Davranışsal ekonomi, kişilerin karar alma süreçlerinde hayatlarının içerisinde etkilendikleri tüm süreçleri ele alarak ekonomiyi bir anlamda psikoloji ile birleştiren bir modeli anlatır. Bu modele göre akılcı olmayan her davranışın bir sonucu olduğunu günlük hayatta alınan kararların ekonominin genelini yakından etkilediğini anlatır. Geniş bir çerçevede ele alındığında bu ekonomik faaliyetlerin tamamının temelinde psikolojik ve sosyolojik süreçlerin de olduğunu ifade eder. Bir karar alırken ya da ekonomik olarak bir adım atarken tüm bu süreçlerin gözden geçirilmesi ve tüm etkilerin hesaba katılması gerektiğini söyler. İlk defa ünlü iktisatçı Adam Smith tarafından 1759 yılında kaleme alınan “Ahlaki Duygular Teorisi” kitabında adı anılmıştır. Smith’e göre insanlar bir karar alırlarken her zaman için öncelikle kendi çıkarlarını düşünürler ve bu dürtü ekonomi başta olmak üzere tüm hayatı yakından değiştirebilir. İnsan duygu ve düşüncelerinin ekonomide büyük bir yeri olduğunu savunan davranışsal ekonomi, bugün en temel iktisat kurallarından biri olarak da kabul edilmektedir.

Hayatın her alanında karşımıza çıkıyor

Davranışsal, ekonomi, insan, psikoloji, yatırım, birikim, tasarruf

Davranışsal ekonomi, bir bireyin herhangi bir kararı alırken kendi faydasını ön plana aldığını ve buradan hareket ederek risk almaya eğilimli olduğunu kabul eder. Bu da ekonomik olarak farklı sonuçları doğuran bir yola doğru gidilmesine neden olur. Burada yatan en temel öğe de insan duygu ve düşüncelerinin başkalarını etkilediği ve bunun da ekonomik sonuçları olduğudur. Bunu hayatın her alanında görmek mümkündür. Bu yapısıyla davranışsal ekonomi yaşamın her anına ve alanına yayılmıştır denilebilir. Yeni bir yatırım yapılırken, eve yeni bir eşya alınırken, işe gidip gelinecek yöntem seçilirken, çocuklar okula yazdırılırken bile birçok noktada davranışsal ekonomiye dayalı, duygu ve düşüncelerin hakim olduğu süreçlerin etkileri görülmektedir.

Davranışsal ekonomi ile tasarruf yapabilirsin

Davranışsal, ekonomi, insan, psikoloji, yatırım, birikim, tasarruf

Davranışsal ekonomiye yön veren temel içgüdüler; duygularımız ve düşüncelerimiz ile bunlardan nasıl etkilendiğimiz olduğu için atılacak adımlarda da her zaman bir mantık aramak da gerekmez. Genelde insan davranışlarının rasyonel bir temele oturmadığı kabul edildiği için içgüdülerin ve sezgilerin ekonomik olarak olumlu sonuçlar doğurması da sağlanabilir. Bunun için günlük hayatındaki genel varlık durumunu ve gelirini göz önüne alarak, çevresel etkenleri de hesaba katıp, sen de para biriktirmeye ve tasarruf yapmaya başlayabilirsin. Davranışsal ekonomik modele dayalı şekilde, duygu ve düşüncelerini kontrol altına alarak gelirinin bir bölümünü tasarruf edebilirsin. Genel ekonomik şartları, mümkün olduğu kadar rasyonel bir şekilde ve akıllıca değerlendirerek birikimin yolunu açabilirsin. Bunun için farklı yöntemleri ve birikim enstrümanlarını da değerlendirebilirsin. Bu noktada QNB Sigorta’nın sunduğu Kolay Emeklilik Planı, para biriktirmen ve tasarruf yapman için seni bekliyor. Düzenli katkı payı ödemeleri için yüzde 30 devlet katkısı da alabileceğin bu sigorta ile bugün küçük birikimlerle gelecekte büyük farklar yaratman mümkün.

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 14 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.