Küresel İklim Değişikliği Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Buradasınız

Sev 05 Haziran 2022

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar

Küresel iklim değişikliği, tüm insanlığı tehdit etmeye ve yaşam kalitemizi düşürmeye devam ediyor. İnsanoğlunun kendi eliyle yarattığı tahribat sonucunda evrendeki tek yuvamız olan dünyamız değişiyor ve yaşanmayacak hale geliyor. Tüm dünyanın ortak problemi olan küresel iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli adımlar atılsa da henüz yeterli düzeye ulaştığı düşünülmüyor. Geri dönülemeyecek şekilde verdiğimiz bu zarar, tüm canlı yaşamını derinden etkiliyor. Dünya Çevre Günü’ne özel olarak kaleme aldığımız küresel iklim değişikliği hakkında şaşırtıcı gerçekler tüylerini ürpertecek.

Küresel Isınma nedir?

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar

Küresel iklim değişikliğini anlamak adına küresel ısınmanın tanımının ve kapsamının iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının ve okyanusların fosil yakıtların kullanılması sonucu salgılanan sera gazları nedeniyle yükselmesi, küresel ısınma olarak tanımlanıyor. Son yüzyılın en büyük çevre problemi olan küresel iklim değişikliği, dünyayı ve insanlığı ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor. 1880 yılından bu yana dünyanın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı ve bu ısı seviyesinin önümüzdeki yıllarda 5 C° oranında artacağı düşünülüyor.

Oksijen seviyesi azalıyor

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, yangınlar

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen, dünyayı ve Türkiye’yi özellikle yaz aylarında tehdit eden orman yangınları, binlerce hektarlık orman arazilerine zarar veriyor. Küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçları arasında gösterilen orman yangınları; küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor, orman arazilerinin tahribatını artırıyor ve dünyadaki oksijen miktarının azalmasına neden oluyor. Yangınlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan karbondioksit ve diğer zararlı gazların oranları artarken, bunları oksijene çevirecek ağaçların da sayısı giderek azalıyor. Uzmanlar oksijen seviyesindeki azalmanın son 50 yılda yüzde 2 olduğunu ve bu rakamın giderek yukarıya doğru çıktığını ifade ediyorlar.

Gıda krizi ile karşı karşıyayız

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, tarım, kuraklık

Küresel iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan bir rapora göre 1880 yılından bu yana dünyanın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı görülüyor. Bu durum yağış rejimlerinin değişimine zemin hazırlıyor. Bu noktada artan kuraklık nedeniyle sürdürülebilir tarım politikaları işlevselliğini yitiriyor ve gıda üretimi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Düzensiz yağış rejimleri ve artan sıcakları aynı zamanda tarım alanlarının tahribatını artıyor ve tarım alanlarının zarar görmesini sağlıyor. Uzmanlar gıda ihtiyacının 2050 yılında %60 artacağını ancak mevcut küresel iklim değişikliği ile yaratılan tahribat nedeniyle üretimin bunu karşılayamayacak hale geldiğini ifade ediyorlar.

Biyoçeşitlilik risk altında

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, biyoçeşitlilik

Yaklaşık olarak 3 milyar yıldan fazla bir sürede oluşan biyoçeşitlilik küresel iklim değişikliği nedeniyle risk altında. Kuraklık, orman yangınları, sel, kasırga ve küresel iklim değişikliğine bağlı diğer felaketler yılda binden fazla türün yok olmasına neden oluyor. Ayrıca deniz suyu sıcaklığındaki artış, su altındaki ekosistemi de önemli oranda tehdit ediyor. Son 100 yılda canlı ekosistem üzerinden çekilen ve nesli tükenen hayvan sayısının, önceki döneme oranla çok yüksek oranda arttığı biliniyor. Canlıların neslinin tükenmesinin yanında onların yaşamlarını sürdürdüğü doğal çevreler de bozulduğundan çok ciddi ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor.

Su miktarı azalıyor

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, buzul, erime

Dünyanın yüzde 75’i su ile kaplı olsa da içilebilir su miktarı yalnızca yüzde 3. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak içilebilir su miktarı giderek azalıyor. Uzmanlar yakın gelecekte canlı ekosisteminin su krizi ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyor. Temiz su kaynakları kirlenirken dünyanın yüzde 23’ünün bu kaynaklara erişimde zorlandığı biliniyor. Suyun kirlenmesi, yanlış kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle su rezervlerinin bozulması nedeniyle dünya nüfusunun %40’ının susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Bugün dünya üzerinde 1 milyar insan temiz sudan uzak durumda. Her yıl 1,5 milyon çocuk kirli sudan yaşamını yitiriyor. Bir insanı besleyecek yıllık gıda üretimi için yılda 2 ile 5 ton su harcanıyor. 2050 yılında 9 milyar olacağı hesaplanan dünya nüfusu için %70 daha fazla gıda üretilmesi gerekiyor.

Hastalık süreleri uzuyor

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, buzul, erime

Küresel iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen ısı artışı, hava kirliliği, buzulların erimesi, su ve gıda kalitesinin düşmesi gibi birçok etken, hastalık sürelerinin uzamasına neden oluyor. İklim değişikliğinin neden olduğu birçok zincirleme sorun nedeniyle tüm insanlık, eski tarihlerden olduğundan çok çeşitli pandemiler ve endemilerile karşı karşıya kalacak. Uzmanlar Covid-19 benzeri birçok pandeminin önümüzdeki yıllarda görülebileceğini ve buna karşı önlem alınması gerektiğini ifade ediyorlar.

Yaşam alanları daralıyor

küresel, ısınma, iklim, değişiklik, gelecek, dünya, yaşam, canlılar, sel

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan su seviyesi canlı ekosisteminin yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Uzmanlar artan sıcaklık değerlerinin ve yükselen su seviyesinin yaşam alanlarını kullanılamaz hale getireceğini ve hatta deniz seviyesi düşük alanlarda yer alan yaşam alanlarının sular altında kalabileceğini belirtiyor. Bunun temel sonucu olarak da göçler artıyor ve insanlar büyük topluluklar halinde yer değiştiriyorlar. Bulundukları ortamda yaşamlarını devam ettirecekleri uygun ortamı bulamayan milyonlarca insan son 20 yılda göç ederek farklı coğrafyalara taşınmak zorunda kaldı.

 

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
16 + 2 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.