Türkiye'deki En Önemli Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Buradasınız

Sürdürülebilirlik 09 Ocak 2024

türkiye, yenilenebilir, enerji, kaynak

Günümüzde enerji, toplumların gelişimi ve yaşam standardını belirleyen temel unsurlardan biridir. Ancak fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması, çevresel sorunlara ve enerji güvenliği endişelerine yol açmıştır. Bu nedenle, dünya genelinde ve Türkiye'de de enerji üretimindeki paradigmalar değişmeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları, bu değişimin öncülerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji, doğadan alınan ve sınırsız bir şekilde devam edebilen enerji kaynaklarını ifade eder. Güneş, rüzgar, su, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklar, günümüz enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına sürdürülebilir ve temiz bir alternatif sunar. Yenilenebilir enerji, birçok avantaja sahiptir ve bu avantajlar, dünya genelinde ve Türkiye'de enerji sektöründe bir dönüşümü tetiklemiştir. Ülkemiz de yenilenebilir enerji kaynakları alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Farklı coğrafyaların farklı özellikleri ile değerlendirileceği ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bilgileri bu yazımızda bulabilirsin.

Rüzgar Enerjisi

türkiye, yenilenebilir, enerji, kaynak, rüzgar

Türkiye'de rüzgar enerjisi, önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Ege ve Marmara bölgeleri ile iç Anadolu'nun bazı bölgeleri rüzgar enerjisi projeleri için uygun koşullara sahiptir. Rüzgar enerjisi, Türkiye'nin enerji üretim portföyünde önemli bir paya sahiptir. Ülkemiz, rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir ilerleme kaydetmiş ve toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü sürekli olarak artmıştır. Rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü, gigawatt (GW) seviyelerine ulaşmıştır.

Türkiye, rüzgar enerjisi sektörüne olan yatırımlarını artırmaya devam etmektedir. Yerli ve yabancı enerji şirketleri, rüzgar enerjisi projelerine yatırım yaparak Türkiye'nin enerji portföyünü çeşitlendirmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA-V1) verilerine göre yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7,5 m/s üzeri yıllık ortalama rüzgâr hızlarına sahip kullanılabilir alanlarda kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgâr santralı kurulabileceği kabul edilmiş ve Türkiye’de kurulabilecek rüzgar elektrik santrallerinin toplam kapasitesinin 47.849,44 MW olduğu belirlenmiştir.

Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörü, hükümetin yatırımları teşvik etmek amacıyla uyguladığı teşviklerden yararlanmaktadır. Özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ve diğer teşvik mekanizmaları, rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Güneş Enerjisi

türkiye, yenilenebilir, enerji, kaynak, güneş

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülkedir. Güneş enerjisi projeleri, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Güneş enerjisi kapasitesi, ülkedeki enerji üretiminde giderek artan bir rol oynamaktadır.

Türkiye, güneş enerjisi sektörüne olan yatırımlarını artırmış ve bu alanda birçok proje hayata geçirilmiştir. Yerli ve yabancı enerji şirketleri, güneş enerjisi projelerine yatırım yaparak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamaktadır. Güneş enerjisi sektörü, Türkiye'de yatırımları teşvik etmek amacıyla hükümetin uyguladığı teşvik ve destek mekanizmalarından faydalanmaktadır. Bu teşvikler, özellikle yerli üretimi desteklemek, istihdamı artırmak ve yenilenebilir enerji kapasitesini çoğaltmak amacını taşımaktadır. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat olup ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1.527,46 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. 

Hidroelektrik Enerji

türkiye, yenilenebilir, enerji, kaynak, hidro

Türkiye'nin su potansiyeli, hidroelektrik enerji üretimi için elverişli koşullara sahiptir. Birçok akarsu ve baraj projesi ile Türkiye, hidroelektrik enerji üretiminde önemli bir kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin enerji üretimindeki hidroelektrik payı büyüktür.

Hidroelektrik, Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 32'sini oluştururken, yenilenebilir enerji kurulu gücünden yüzde 60 pay aldı. Hidroelektrik santrallerinin sayısı ise temmuz sonu itibarıyla 735'e ulaştı.

Hidroelektrik santraller, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki 188,7 milyar kilovatsaatlik elektrik üretiminin yüzde 20,1’ini (37,9 milyar kilovatsaatini) karşıladı.

Jeotermal Enerji

türkiye, yenilenebilir, enerji, kaynak, termal

Türkiye, jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Jeotermal kaynaklar genellikle Ege Bölgesi ve İç Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Bu kaynaklar, elektrik üretimi, ısıtma ve sera tarımı gibi alanlarda kullanılmaktadır. Jeotermal enerji, Türkiye'de elektrik üretimi, ısıtma, sera tarımı ve termal turizm gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Termal turizm özellikle Kapadokya, Pamukkale gibi bölgelerde yaygındır.

Jeotermal enerji, yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış yaklaşık 1.000 adet doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar mevcuttur.

Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise Dünyanın 4. ülkesi konumundadır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, Endonezya, Filipinler, Türkiye ve Yeni Zelanda şeklindedir

 

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 6 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.