5 Aralık Kadın Hakları Günü'ne Özel: Kadın Örgütleri Rehberi

Buradasınız

Sev 05 Aralık 2017

Kadın örgütleri kadınların hayat standartlarını iyileştirmede önemli roller üstleniyor.  5 Aralık Kadın Hakları Günü’ne özel olarak Türkiye’de kadınların insan haklarını, hayat standartlarını iyileştirmeyi amaç edinmiş sivil toplum örgütlerini sizler için listeledik.  

1. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler

Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunan ve bunun için projeler yürüten bağımsız bir kadın örgütü.

Kadına karşı şiddet, eğitim, ekonomik haklar, yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, kız çocuklarının hakları gibi konularda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bunun yanında ulusal ve uluslararası düzeylerdeki karar mekanizmalarını etkilemek gibi bir misyonu var.   

2. Kadın Dayanışma Vakfı

Vakıf, ağırlıklı olarak kadına karşı şiddet konusunda mücadele ediyor. Kadına şiddeti mümkün kılan yasal düzenlemeleri gündeme getirip, bu yasaların değişmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca kadınların şiddete maruz kaldıklarında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair de yol haritası çiziyor. Öte yandan, kadın ticareti gibi çetin bir konuda savaş veriyor.

3. Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği (KAHDEM)

Kısa adıyla KAHDEM, kadınların hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti gibi hallerde kadınlara hukuki destek ve yardımda bulunmak için pek çok faaliyet yürütüyor. Hukuki danışmanlığın yanında sosyal, psikolojik danışmanlık da derneği diğer kadın örgütlerinden farklılaştıran yönlerinden biri.

4. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çatı, kadın kuruluşları arasında en bilinenlerden, adeta sembol olmuş bir kurum. Her türlü şiddete maruz kalan kadınların telefonla ya da yüz yüze danışmanlık alabileceği, gerektiğinde sığınabileceği nadide bir yapı. Şiddet gören kadınlara hukuki ve psikolojik danışmanlık veren örgüt, aynı zamanda kurumlara kadına karşı şiddet konusunda farkındalık yükseltme konulu eğitimler veriyor.

5. KAMER

Kurum Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde ve ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki çalışmalarını sürdürmekte. Kadınların yaşadığı hak ihlallerini tespit ve önlemeye yönelik zorlu bir misyon edinmiş. KAMER, cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmeyi, alternatiflerini geliştirmeyi ve uygulanabilir olmalarını sağlamayı amaç edinmiş. Bunların dışında kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetleri de var.  

6. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan KAGİDER, kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefliyor. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekliyor. Vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentorluk desteği verirken, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda çalışmalar yapıyor.

7. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)

KEİG Platformu emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünün bir araya geldiği bir platform. Temel olarak, kadın emeği ve istihdamı alanında bilgi üretir ve çalışmalar yapar. Hedefi, kadınların çalışma yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni politikalar oluşturmak.

8. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

1986 yılında dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü. KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır. Bu sayede pek çok kadın, evinde ya da atölyelerde el emeğini değerlendirerek aile bütçesine doğrudan katkı sağlıyor, ekonomik olarak bağımsızlaşıyor.

9. Pembe İzler Derneği

Bu dernek meme kanseri başta olmak üzere tüm kadın kanserleri konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara teşhis ve tedavi sürecinde destek verme amacını taşıyor. Başka bir deyişle dernek, bu çok önemli mücadelede hastanın ve hasta yakınlarının omuzundaki el olmayı hedefliyor.

Kadın kanserleri ile savaşan kadınların tedavi sürecinde ve sonrasında en önemli destekçileri olup, hastalığa yakalanmış kadınların hastalıktan ve sonrasından korkmayan güçlü kadınlar olarak hayatlarını sürdürmelerini amaçlıyor.

10. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı

Adından da anlaşılabileceği gibi, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’nın misyonu, topluma, doktorlara ve hemşirelere yönelik eğitim programları düzenleyerek, yenidoğan ünitelerinin altyapılarının iyileştirilmesine ve anne ve bebekler ile ilgili olarak yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak. Diğer taraftan bu konuyla ilgili toplumsal bilinci artırıcı çalışmalar yaparak, ülkemizdeki yenidoğan ve bebek ölümlerinin azaltılması ve tüm bebeklerin sağlıklı ve sorunsuz yaşamalarının teminine destek sağlamaya çalışıyor.

11. Ana Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

AÇEV her çocuğu erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için eğitim yoluyla desteklemeyi hedefliyor. Vakıf, kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik tüm eğitimleri, iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla gerçekleştiriyor.

12. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütü. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul ediyor. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumda. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışıyor.

13. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Vakfın temel amacı kadınlara dair yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu materyalleri/belgeleri toplayarak koleksiyon ve arşivlerini oluşturmak. Ancak bu sayede kadınların geçmişlerini iyi tanımalarının mümkün olduğuna inanan vakıf, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunuyor ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklıyor.    

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 2 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.