Kullanım Şartları

Buradasınız

KULLANICI BİLGİLENDİRME FORMU

Bu form, İyi Hisset Blog internet sitesine giriş yapan kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli kuralları içermektedir. İyi Hisset Blog internet sitesine giriş yaparak kullanıcı bilgilendirme formunu okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiginizi ve onayladığınızı kabul ve beyan etmis oluyorsunuz.

Kullanıcılar bu sitede yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde islem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptigi her islem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, site içerisindeki diğer bir Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü sahsin ayni veya sahsi haklarina veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek sekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve isitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalari, veritabanlarini, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacagini, dağıtmayacağını, işlemeyecegini kabul, beyan ve taahhüt eder. CIGNA FİNANS, Kullanıcılar’ın Kullanıcı Bilgilendirme Formu’na ve/veya Üyelik Sözlesmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykiri olarak Site üzerinde gerçeklestirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kisilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolayli olarak, hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz.

Katılımcılar, uygulama süresince Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, İyi Hisset Blog internet sitesinde yer alan bilgilerin tavsiye niteliğinde olduğunu, bu bilgileri hayata geçirmeden önce muhakkak bilginin içeriğine ve konusuna göre uzman kişilere  başvurması gerektiğini bildiğini, burada yer alan tavsiyelerden yola çıkılarak yapılacak uygulamalarda kendisinin ve/veya üçüncü kisilerin karşılaşılabileceği maddi ve manevi zararlardan  CIGNA FİNANS’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir sekilde sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder.

CIGNA FİNANS, Kullanıcılar tarafından İyi Hisset Blog internet sitesine yüklenen, degistirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin, tavsiye ve önerilerin  doğruluğunu arastırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, dogru ve hukuka uygun oldugunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayi ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, İyi Hisset Blog internet siteside yer alan içeriklerle ilgili CIGNA FİNANS’ın, çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumlulugu bulunmadığını kabul eder.  Herhangi bir üçüncü kisi tarafindan saglanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve isitsel imgelerin dogrulugu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçeklestiren kisilerin sorumlulugundadir.

Kullanıcı, İyi Hisset Blog internet sitesinde yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde atıf yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın diğer içerikleri herhangi bir mecrada kullanması için diğer yayın hakkı sahibinden izin alması gerekmekte olup, bunun tüm sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.  Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, hiçbir insan ve/veya kurumu taklit edemez. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı gibi ) ve benzeri işlemlerde bulunamaz. Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez. İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz.

İyi Hisset Blog internet sitesinin yazılım ve tasarımı CIGNA FİNANS’ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

CIGNA FİNANS, internetin neden olduğu düşük bağlantı hızı gibi internet kaynaklı sorunlar, trafik sıkışıklığı ve kullanıcının ya da üçüncü şahıs sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk sahibi değildir. Kullanıcı bu hususu peşinen kabul eder.

Kullanıcı’nın uygulamayı ve buna bağlı sunulan hizmetleri yanlış kullanımından kaynaklanabilecek maddi, ticari itibar, sosyal itibar kaybı veya dolaylı ya da dolaysız özel, cezai, rastlantısal kayıp ve zararlardan CIGNA FİNANS ve bağlı kuruluşları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CIGNA FİNANS uygulamayı ve kullanıcı bilgilendirme formu şartlarını dilediği zamanda, sebep belirtmeksizin ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.